Memòria activitats 2022, Moltes Gràcies companys/nyes

el dia 8 de març s’ha fet entrega de la memòria activitats 2022, a l’Ajuntament de Ripoll, Presents

 Sr. Jordi Munell i Garcia Alcalde President de Ripoll

i Sra. M.Dolors Vilalta i Fossas Regidora de Seguretat Ciutadana, Convivència, participació i educació.

Moltes gràcies