LA PROTECCIÓ CIVIL ÉS UN SERVEI PÚBLIC, LA MISSIÓ DEL QUAL ÉS EVITAR, REDUIR O CORREGIR ELS DANYS QUE PUGUIN SOFRIR PERSONES I BÉNS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA, CATÀSTROFE O CALAMITAT PÚBLICA.

ELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL RIPOLL SOM UN GRUP DE PERSONES QUE PARTICIPEM DE FORMA VOLUNTÀRIA I ALTRUÏSTA, EN FUNCIÓ DE LES NOSTRES APTITUDS I CONEIXEMENTS, EN L’ASSOCIACIÓ CONSTITUÏDA AMB EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT PER INTERVENIR EN TASQUES D’AUXILI, SALVAMENT I RESCAT, PREVENCIÓ, EVACUACIÓ, INFORMACIÓ, …

LA NOSTRA ASSOCIACIÓ ESTÀ INSCRITA AMB EL Nº 23 EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR.