Autoprotegeix-te, esteu convidats dia 23 a 18:30 hores

sessió informativa , sala Eudald Grells prevenció d’incendis forestals en zones habitades

Enllaç: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/index.html