Tag Archive for: Ripoll

Presentació del nou Cap de la Policía Local de Ripoll i entrega Memòria d’Activitats 2021

El passat dia 1 de març es va commemorar el Dia Internacional de la Protecció Civil. Per aquest motiu el dia 4 de març una representació del voluntariat de Protecció Civil Ripoll va participar en una recepció a l’Ajuntament de Ripoll per fer entrega a la Regidoria de Seguretat, Convivència i Participació de la Memòria d’activitats 2021.

La Memòria recull els 211 serveis realitzats durant el 2021 amb prop de 4000 hores de dedicació altruïsta per part d’una trentena de voluntaris i voluntàries de Protecció Civil Ripoll, que varen sumar unes 938 presències al llarg de l’any. A l’acte hi foren presents per part de l’Ajuntament, el nou sotsinspector cap de la Policia Local de Ripoll, la regidora de l’àrea i l’alcalde.

El nou Cap de la Policia Local, Francesc Campayo, també ha saludat el cos de voluntaris, ja que són nombroses les vegades que es coordinen i treballen plegats en diferents tasques. ⁣⁣

Des de l’Ajuntament agreix la tasca a totes les persones voluntàries que formen l’associació.⁣