Mesures Covid-19

Tota l’informació al links:

Mesures a partir del 14 juny

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/distribuidora-rebrots/resum-mesures/20210614_Resum-mesures-covid19_CAT.pdf

https://web.gencat.cat/ca/activem/preguntes-mes-frequents/