Mesures Covid-19

Mesures a partir del 16 juliol

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

https://catsalut.gencat.cat/ca/inici/