Memòria 2023

L’Associació municipal de voluntaris i voluntàries de
Protecció Civil de Ripoll


Presentem la memòria d’un altre any al servei de la
població, i en col.laboració sempre amb els cossos
professionals de la Policia Local, Bombers, Mossos
d’Esquadra, altres cossos de voluntariat com la Creu Roja
Ripoll i sota l’ampara de l’Ajuntament de Ripoll.
Un any no exempt de dificultats, ni d’entrebancs.
Un any amb moments emotius i amb moments complicats.
Hem intentat ser-hi sempre per ajudar en tot el que hem
pogut.
Des d’aquesta memòria de les activitats fetes a l’any 2023,
volem donar les gràcies a tots/tes i cadascún/a dels
voluntaris/ries. Desitgem que el total de les 2,034 hores
repartides en 143 serveis, serveixi per animar-nos a seguir
amb la nostra tasca de servei, empatia i ajuda a on faci falta
per miminitzar les incidències.
Desitgem seguir sent un referent, seguir sent com una gran
familia de voluntariat que som.
Donem també les gràcies al cos de la Policia Local de
Ripoll, als Bombers, el cos de Mossos d’Esquadra i a
l’Ajuntament de Ripoll i altres administracions i institucions
per la confiança que ens tenen.
Moltes gràcies a tothom.

Enllaç xarxes :

https://www.instagram.com/protcivilripoll/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013795689350