Entreguem a l’ajuntament la Memòria anual d’activitat 2020.

Hem participat en 156 serveis, amb 690 unitats de persones i un total de 2478 hores de voluntariat durant el 2020. Gràcies a tot el voluntariat.